Paradise Hotel 51

What are you looking at? (๑•̀ㅁ•́๑)✧

List of Suspects

Heinous Crimes Unit:
Shinji Kotobuki
Tetsugoro Kusabi
Sumio Kodai
Chizuru Hachisuka
Kyoshi Morikawa
Morichika Nakategawa
Kenta Mikoshiba
Sakura Natsume
Riley Kawabata

Republic:
Daigo Natsume
Player Character (Akira)
Kenichi Sakamoto
Haruhiko Inomata

Central Police Department:
Daikichi Sakaguchi
Michiru Kosaka

Politicians:
Kaoru Hachisuka
Nezu
Sundance Shot
Daizaburo Kai
Marionette Mother
Ryu Munakata

“TRUMP” Crime Ring:
Spade
Diamond
Heart
Club

Civillians:
Kamui Uehara
Kamui Fujiwara
Ayame Shimohira
Tokio Morishima
Erika Yukawa
Kaiji Enzawa
Tomonori Furuya
Koichi Sugita
Hikaru Kobayashi