Paradise Hotel 51

What are you looking at? (๑•̀ㅁ•́๑)✧

List of Suspects

Heinous Crimes Unit:
Hatoba
Mokutaro Shiroyabu
Shinko Kuroyanagi
Akama
Aoyama
Hirooka
Uehara Kamui
Hina Sasaki

Regional Adjustment Bureau:
Tetsuo Kiryu
Ichigaya
Yotaro Osato
Shinkai Tsuki
Mitsumoto
Nango
Yabukawa
Sasatani

Postal Service:
Yasushi Kamijo (GLG)
Kousuke Kurumizawa
Deliverymen

Okiai Syndicate:
Ishiki
Shigino

Civillians:
Tokio Morishima
Slash

Politicians:
Kenichiro Mikoshiba