Paradise Hotel 51

What are you looking at? (๑•̀ㅁ•́๑)✧

Yearbook

Mika Kishii
Yukari Hasegawa
Chisato Itsushima
Yayoi Itsushima
Ryo Kazan
Kyoko Kazan
Sumio Toba
Rumi Toba
Arisa Kahara
Kimika Takahashi
Kazuki Aihara
Miho Katsuragi
Miki Kosaka
Miyuki Yoshida
Headmaster
Aramata
Mithra